Tulčicko - Terniansky skupinový vodovod

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť kliknite na tlačidlo "Prejsť na eZakazky".

Názov dokumentu
Typ
  Prílohy odpovede zo dna 11.09.2020 - 12035-WYP Vysvetlenie  
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 11.09.2020 - 12035-WYP Vysvetlenie  
  Prílohy vysvetlenia SP zo dna 03.09.2020 - 12035-WYP Vysvetlenie  
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 03.09.2020 - 12035-WYP Vysvetlenie  
  Oprava výzvy - predlženie lehoty na predkladanie ponúk zo dna 17.08.2020 - 12035-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Príloha č. 7 Čestné vyhlásenie o splnení podmienok účasti - Oprava chyby v písaní - 12035-WYP Súťažné podklady 
  Prílohy odpovede zo dna 29.07.2020 - 12035-WYP Vysvetlenie  
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 29.07.2020 - 12035-WYP Vysvetlenie  
  Oprava výzvy na predkladanie ponúk - predĺženie lehoty na predkladanie ponúk č.3 - 12035-WYP - 12035-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Prílohy odpovede zo dna 19.06.2020 - 12035-WYP Vysvetlenie  
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 19.06.2020 - 12035-WYP Vysvetlenie  
  Prílohy odpovede na vysvetlenie SP zo dna 12.06.2020 - 12035-WYP Vysvetlenie  
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 12.06.2020 - 12035-WYP Vysvetlenie  
  Oprava výzvy na predkladanie ponúk - predĺženie lehoty na predkladanie ponúk č.2 - 12035-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Oprava výzvy na predkladanie ponúk - predĺženie lehoty na predkladanie ponúk - 12035-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Prílohy odpovede na ziadosti o vysvetlenie so dna 09.04.2020 - 12035-WYP Vysvetlenie  
  Odpoved na žiadosť o vysvetlenie_so dna 09.04.2020 - 12035-WYP Vysvetlenie  
  Súťažné podklady - 12035-WYP Súťažné podklady 
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie so dňa 26.03.2020 - 12035-WYP Vysvetlenie  
  Výzva na predloženie ponuky - 12035-WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Prechod do systému eZakazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete do systému eZakazky, kde sa môžete zákazky zúčastniť.