KANALIZÁCIA A COV OBCE NITRICA

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť kliknite na tlačidlo "Prejsť na eZakazky".

Názov dokumentu
Typ
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 17.05.2021 - 21363-WYP Vysvetlenie  
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 14.05.2021 - 21363-WYP Vysvetlenie  
  Súťažné podklady - Výkaz výmer SO-02 8 - Nadstavba ČOV1 - manipulačná budova_OPR 14.05.2021 - 21363-WYP Súťažné podklady 
  Vyjadrenie k žiadosti o nápravu zo dna 14.05.2021 - 21363-WYP Vyjadrenie k žiadosti o nápravu  
  Oprava súťažných podkladov zo dňa 13.05.2021 – sprievodný list - 21363-WYP Súťažné podklady 
  Oprava súťažných podkladov zo dňa 13.05.2021 - 21363-WYP Súťažné podklady 
  Prílohy vysvetlenia SP zo dna 12.05.2021 - 21363-WYP Vysvetlenie  
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 12.05.2021 - 21363-WYP Vysvetlenie  
  Oprava výzvy na predkladanie ponúk zo dna 11.05.2021 - predlženie lehoty na predkladanie ponuk - 21363-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 03.05.2021 - 21363-WYP Vysvetlenie  
  Súťažné podklady - 21363-WYP Súťažné podklady 
  Výzva na predloženie ponuky - 21363-WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Prechod do systému eZakazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete do systému eZakazky, kde sa môžete zákazky zúčastniť.