Rekonštrukcia súčasnej strechy na hlavnej tribúne Považská Bystrica

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť kliknite na tlačidlo "Prejsť na eZakazky".

Názov dokumentu
Typ
  Prílohy odpovede zo dna 13.04.2021 - 16336-WYP Vysvetlenie  
  Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie zo dňa 13.04.2021 - 16336-WYP Vysvetlenie  
  Súťažné podklady - 16336-WYP Súťažné podklady 
  Výzva na predloženie ponuky - 16336-WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Prechod do systému eZakazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete do systému eZakazky, kde sa môžete zákazky zúčastniť.