Poskytnutie prístupových práv k on-line právnemu informačnému systému

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť kliknite na tlačidlo "Prejsť na eZakazky".

Názov dokumentu
Typ
  Príloha č. 3 - Čestné prehlásenie Výzva na predloženie ponuky 
  Príloha č. 2 - Identifikačné údaje uchádzača Výzva na predloženie ponuky 
  Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk / Cenový návrh Výzva na predloženie ponuky 
  Výzva na predloženie ponuky - Poskytnutie prístupových práv k on-line Výzva na predloženie ponuky 


 Prechod do systému eZakazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete do systému eZakazky, kde sa môžete zákazky zúčastniť.