Stavebné úpravy pavilónu B dokončenej stavby ZŠ a MŠ Slovanská so zmenou účelu užívania na detské jasle

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť kliknite na tlačidlo "Prejsť na eZakazky".

Názov dokumentu
Typ
  Vysvetlenie SP zo dňa 23.01.2023- 1869-WYP Vysvetlenie  
  Súťažné podklady - 1869-WYP Súťažné podklady 
  Výzva na predloženie ponuky - 1869-WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Prechod do systému eZakazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete do systému eZakazky, kde sa môžete zákazky zúčastniť.