Rozšírenie parkovísk v meste Považská Bystrica

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť kliknite na tlačidlo "Prejsť na eZakazky".

Názov dokumentu
Typ
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 30.04.2021 - 19838-WYP Vysvetlenie  
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 27.04.2021 - 19838-WYP Vysvetlenie  
  Súťažné podklady - 19838-WYP Súťažné podklady 
  Výzva na predloženie ponuky - 19838-WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Prechod do systému eZakazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete do systému eZakazky, kde sa môžete zákazky zúčastniť.