Rekonštrukcia a modernizácia divadelnej sály v MsKS Veľký Krtíš

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť kliknite na tlačidlo "Prejsť na eZakazky".

Názov dokumentu
Typ
  Súťažné podklady - 19192 - WYT Súťažné podklady 
  Príloha 5 Čestné vyhlásenie Príloha 
  Príloha 4 Návrh uchádzača nas plnenie kritéria Príloha 
  Príloha 3 Krycí list ponuky Príloha 
  Príloha 2 výkaz výmer Príloha 
  Príloha 2 pôvodný stav Príloha 
  Príloha 2 pôvodný stav číslovanie Príloha 
  Príloha 2 Opis predmetu zákazky Príloha 
  Príloha 1 - Návrh ZoD Príloha 
  Súťažné podklady - Rekonštrukcia a modernizácia Súťažné podklady 
  Výzva na predloženie ponuky - Rekonštrukcia a modernizácia divadelnej Výzva na predloženie ponuky 


 Prechod do systému eZakazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete do systému eZakazky, kde sa môžete zákazky zúčastniť.