Poskytovanie právnych služieb - Revízia a právny audit zmlúv a poskytovanie právneho poradenstva v oblasti krízového riadenia podniku

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť kliknite na tlačidlo "Prejsť na eZakazky".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predloženie ponuky Výzva na predloženie ponuky 
  Príloha č. 5 k Výzve - OP Zmluva - Poskytovanie pravnych sluzieb Príloha 
  Príloha č. 4 k Výzve - Návrh na plnenie kritéria Príloha 
  Príloha č. 3 k Výzve - Čestné prehlásenie o poistení Príloha 
  Príloha č. 2 k Výzve - Čestné prehlásenie Príloha 
  Príloha č. 1 k Výzve - Identifikačné údaje uchádzača Príloha 


 Prechod do systému eZakazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete do systému eZakazky, kde sa môžete zákazky zúčastniť.