Rochovce- Slavošovce- Čierna Lehota kanalizácia a ČOV

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť kliknite na tlačidlo "Prejsť na eZakazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oprava oznámenia zo dna 19.01.2022_zmena termínu na predkladanie ponúk - VSV_12_2021_RS Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Príloha č. 4 Vzor návrhu plnenia kritérii_oprava zo dna 17.01.2022 - VSV_12_2021_RS Súťažné podklady 
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 17.01.2022 - VSV_12_2021_RS Vysvetlenie  
  Oprava prílohy č.5 súťažných podkladov zo dňa 13.01.2022 - VSV_12_2021_RS Súťažné podklady 
  Oprava prílohy č.5 súťažných podkladov zo dňa 13.01.2022 – sprievodný list - VSV_12_2021_RS Súťažné podklady 
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 13.01.2022 - VSV_12_2021_RS Vysvetlenie  
  Oprava oznámenia o vyhláseni zo dna 28.12.2021- VSV_12_2021_RS Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 28.12.2021 - VSV_12_2021_RS Vysvetlenie  
  Oprava súťažných podkladov a oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania zo dňa 17.12.2021 - VSV_12_2021_RS Súťažné podklady 
  Oprava súťažných podkladov a oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania zo dňa 17.12.2021 – sprievodný list - VSV_12_2021_RS Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - VSV_12_2021_RS Súťažné podklady 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - VSV_12_2021_RS Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prechod do systému eZakazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete do systému eZakazky, kde sa môžete zákazky zúčastniť.