Poskytnutie prístupových práv k on-line právnemu informačnému systému - 02

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť kliknite na tlačidlo "Prejsť na eZakazky".

Názov dokumentu
Typ
  Príloha č. 3 - Čestné prehlásenie uchádzača (vzor) - OBS/2/2021 Príloha 
  Príloha č. 2 - Identifikačné údaje uchádzača - OBS/2/2021 Príloha 
  Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk / Cenový návrh - OBS/2/2021 Príloha 
  Výzva na predloženie ponuky - OBS/2/2021 Výzva na predloženie ponuky 


 Prechod do systému eZakazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete do systému eZakazky, kde sa môžete zákazky zúčastniť.