Výkon služobnej prevádzky a údržby sústavy verejného osvetlenia

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť kliknite na tlačidlo "Prejsť na eZakazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 13116/2020 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Súťažné podklady - 13116/2020 Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - príloha č.9b Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - príloha č.9c Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - príloha č.9d Súťažné podklady 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 13116/2020 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prechod do systému eZakazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete do systému eZakazky, kde sa môžete zákazky zúčastniť.