Streda nad Bodrogom – Kanalizácia a ČOV

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť kliknite na tlačidlo "Prejsť na eZakazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oprava oznámenia zo dna 19.01.2022 - zmena termínu na predkladanie ponúk - 57393-MSP Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oprava súťažných podkladov a oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania zo dňa 13.01.2022 – 57393-MSP Súťažné podklady 
  Oprava súťažných podkladov a oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania zo dňa 13.01.2022 – sprievodný list - 57393-MSP Súťažné podklady 
  Prílohy vysvetlenie SP zo dna 08.01.2022 - 57393-MSP Vysvetlenie  
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 08.01.2022 - 57393-MSP Vysvetlenie  
  Oprava oznámenia o vyhlásení obstarávania zo dna 28.12.2021_zmena termínu predkladania ponuk - 57393-MSP Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Prilohy vysvetlenia zo dna 16.12.2021 - SnB_08_2021_VSV Vysvetlenie  
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 16.12.2021 - SnB_08_2021_VSV Vysvetlenie  
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 03.12.2021 - SnB_08_2021_VSV Vysvetlenie  
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 02.12.2021 - SnB_08_2021_VSV Vysvetlenie  
  Súťažné podklady - SnB_08_2021_VSV Súťažné podklady 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - SnB_08_2021_VSV Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prechod do systému eZakazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete do systému eZakazky, kde sa môžete zákazky zúčastniť.