Zabezpečenie vodíka a súvisiacich služieb pre vodíkové dopravné prostriedky

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť kliknite na tlačidlo "Prejsť na eZakazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oznámenie o dodatočných informáciách alebo korigende č. 27587 - IOX Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Korigendum - Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách č. 2022/S 100-277844 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Návrh zmluvných podmienok Rámcová dohoda Časť2_oprava Súťažné podklady 
  Návrh zmluvných podmienok Rámcová dohoda Časť1_oprava Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - NL 0422_oprava Súťažné podklady 
  Oznámenie o oprave informácií uvedených v súťažných podkladoch a Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk Súťažné podklady 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 26777 - MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Príloha č 6_JED Súťažné podklady 
  Príloha č 6_JED Súťažné podklady 
  Návrh zmluvných podmienok Rámcová dohoda Časť2 Súťažné podklady 
  Návrh zmluvných podmienok Rámcová dohoda Časť1 Súťažné podklady 
  Príloha 3.2 Návrh uchádzača na plnenie kritérii Časť2 Súťažné podklady 
  Príloha 3.1 Návrh uchádzača na plnenie kritérii Časť1 Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - NL 0422 Súťažné podklady 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania č. 2022/S 093-255825 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prechod do systému eZakazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete do systému eZakazky, kde sa môžete zákazky zúčastniť.