OBNOVA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY ŽIDOVSKÁ ŠKOLA – LEVICE_OPAKOVANIE

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť kliknite na tlačidlo "Prejsť na eZakazky".

Názov dokumentu
Typ
  Prílohy vysvetlenia SP zo dna 19.01.2022 - 109-WYP Vysvetlenie  
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 19.01.2022 - 109-WYP Vysvetlenie  
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 07.01.2022 - 109-WYP Vysvetlenie  
  Súťažné podklady - 109-WYP Súťažné podklady 
  Výzva na predloženie ponuky - 109-WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Prechod do systému eZakazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete do systému eZakazky, kde sa môžete zákazky zúčastniť.