„Rekonštrukcia KJB – opakovaná II“

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť kliknite na tlačidlo "Prejsť na eZakazky".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predloženie ponuky - Zmena lehoty na predkladanie ponúk Výzva na predloženie ponuky 
  Vysvetlenie č. 4 Vysvetlenie  
  Vysvetlenie - Vysvetlenie č. 3 Vysvetlenie  
  Vysvetlenie - Vysvetlenie č. 2 Vysvetlenie  
  Vysvetlenie - Vysvetlenie č. 1 Vysvetlenie  
  Výzva na predloženie ponuky - AOS-81/5-70/2022 Výzva na predloženie ponuky 
  Súťažné podklady - A 1 Pokyny pre uchádzačov Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - A 2 Kritéria na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - B 1 Opis predmetu zákazky Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - B 2 Spôsob určenia ceny Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - B 3 Obchodné podmienky Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - JED-formulár Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - Výkazy výmer Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - Projektová dokumentácia Súťažné podklady 


 Prechod do systému eZakazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete do systému eZakazky, kde sa môžete zákazky zúčastniť.