Technológie

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť kliknite na tlačidlo "Prejsť na eZakazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania zverejnené vo VVO Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania Ú.v. Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Príloha č. 4 JED Príloha 
  Príloha č. 3 Krycí list ponuky Príloha 
  Príloha č. 2 Návrh KZ Príloha 
  Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií Príloha 
  Súťažné podklady časť B Súťažné podklady 
  Súťažné podklady časť A1, A2 Súťažné podklady 


 Prechod do systému eZakazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete do systému eZakazky, kde sa môžete zákazky zúčastniť.