Moravany - Kanalizácia.

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť kliknite na tlačidlo "Prejsť na eZakazky".

Názov dokumentu
Typ
  Príloha č. 5 Návrh zmluvy o dielo_oprava_zo_dňa_03.08.2022 - VVS_MOR_12_2021 Súťažné podklady 
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 03.08.2022 - VVS_MOR_12_2021 Vysvetlenie  
  Oprava súťažných podkladov a oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania zo dňa 20.07.2022 - VVS_MOR_12_2021 Súťažné podklady 
  Oprava oznámenia zo dňa 15.07.2022 - VVS_MOR_12_2021 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oprava oznámenia zo dna 20.06.2022_zmena terminu predkladania ponuk- VVS_MOR_12_2021 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oprava oznámenia zo dna 17.05.2022_zmena terminu predkladania ponuk - VVS_MOR_12_2021 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oprava oznámenia zo dna 23.04.2022 zmena terminu predkladania ponuk - VVS_MOR_12_2021 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 04.04.2022 - VVS_MOR_12_2021 Vysvetlenie  
  Oprava oznámenia zo dna 23.03.2022_zmena termínu predkladania ponuk - VVS_MOR_12_2021 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 16.03.2022 - VVS_MOR_12_2021 Vysvetlenie  
  Oprava oznámenia zo dna 09.03.2022 - zmena termínu na predkladanie ponúk - VVS_MOR_12_2021 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 28.02.2022 - VVS_MOR_12_2021 Vysvetlenie  
  Prílohy vysvetlenia SP zo dna 28.02.2022 - VVS_MOR_12_2021 Vysvetlenie  
  Oprava oznámenia zo dna 24.02.2022_zmena terminu predkladania ponuk- VVS_MOR_12_2021 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Príloha č. 2 Vykaz vymer_Oprava zo dna 18.02.2022- VVS_MOR_12_2021 Súťažné podklady 
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 18.02.2022 - VVS_MOR_12_2021 Vysvetlenie  
  Prílohy vysvetlenia SP zo dna 10.02.2022 - VVS_MOR_12_2021 Vysvetlenie  
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 10.02.2022 - VVS_MOR_12_2021 Vysvetlenie  
  Oprava oznámenia zo dna 02.02.2022_zmena termínu na predkladanie ponúk - VVS_MOR_12_2021 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Prílohy vysvetlenia SP zo dna 27.01.2022 - VVS_MOR_12_2021 Vysvetlenie  
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 27.01.2022 - VVS_MOR_12_2021 Vysvetlenie  
  Oprava oznámenia zo dna 19.01.2022_zmena termínu na predkladanie ponúk - VVS_MOR_12_2021 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Priloha č. 2 Výkaz výmer oprava zo dna 18.01.2022 - VVS_MOR_12_2021 Súťažné podklady 
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 18.01.2022 - VVS_MOR_12_2021 Vysvetlenie  
  Oprava prílohy č.5 súťažných podkladov zo dňa 13.01.2022 - VVS_MOR_12_2021 Súťažné podklady 
  Oprava prílohy č.5 súťažných podkladov zo dňa 13.01.2022 – sprievodný list - VVS_MOR_12_2021 Súťažné podklady 
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 12.01.2022 - VVS_MOR_12_2021 Vysvetlenie  
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - VVS_MOR_12_2021 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Súťažné podklady - Moravany - Kanalizácia. Súťažné podklady 


 Prechod do systému eZakazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete do systému eZakazky, kde sa môžete zákazky zúčastniť.