Moravany - Kanalizácia.

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť kliknite na tlačidlo "Prejsť na eZakazky".

Názov dokumentu
Typ
  Prílohy vysvetlenia SP zo dna 27.01.2022 - VVS_MOR_12_2021 Vysvetlenie  
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 27.01.2022 - VVS_MOR_12_2021 Vysvetlenie  
  Oprava oznámenia zo dna 19.01.2022_zmena termínu na predkladanie ponúk - VVS_MOR_12_2021 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Priloha č. 2 Výkaz výmer oprava zo dna 18.01.2022 - VVS_MOR_12_2021 Súťažné podklady 
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 18.01.2022 - VVS_MOR_12_2021 Vysvetlenie  
  Oprava prílohy č.5 súťažných podkladov zo dňa 13.01.2022 - VVS_MOR_12_2021 Súťažné podklady 
  Oprava prílohy č.5 súťažných podkladov zo dňa 13.01.2022 – sprievodný list - VVS_MOR_12_2021 Súťažné podklady 
  Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie zo dňa 12.01.2022 - VVS_MOR_12_2021 Vysvetlenie  
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - VVS_MOR_12_2021 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Súťažné podklady - Moravany - Kanalizácia. Súťažné podklady 


 Prechod do systému eZakazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete do systému eZakazky, kde sa môžete zákazky zúčastniť.