Manažmentové opatrenia v chránených územiach

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť kliknite na tlačidlo "Prejsť na eZakazky".

Názov dokumentu
Typ
  Súťažné podklady - Príloha č. 5 Návrh na plnenie kritéria Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - Príloha č. 5 Návrh na plnenie kritéria Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - Príloha č. 2a Návrh zmluvy na poskytnutie služby Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - Príloha č. 2 Návrh Rámcovej dohody Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky Súťažné podklady 
  Súťažné podklady Manažmentové opatrenia v CHÚ Súťažné podklady 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - ŠOP SR/2/2021 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prechod do systému eZakazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete do systému eZakazky, kde sa môžete zákazky zúčastniť.