Zabezpečenie autobusu na vodíkový pohon s obsluhou/s vodičom

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť kliknite na tlačidlo "Prejsť na eZakazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oznámenie zrušení postupu zadávania zákazky Ostatné dokumenty  
  Oznámenie o úprave súťažných podkladov a o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk Ostatné dokumenty  
  Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk - 6 Ostatné dokumenty  
  Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk - 5 Ostatné dokumenty  
  Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk - 4 Ostatné dokumenty  
  Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk Ostatné dokumenty  
  Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk Ostatné dokumenty  
  Vyjadrenie k žiadosti o nápravu - 28841-MSS Vyjadrenie k žiadosti o nápravu  
  Oznámenie o korigende Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk Ostatné dokumenty  
  Oznámenie o korigende Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie č. 1 Vysvetlenie  
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - NL 032021 ÚV EÚ Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prechod do systému eZakazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete do systému eZakazky, kde sa môžete zákazky zúčastniť.