REKONŠTRUKCIA MESTSKEJ KOMUNIKÁCIE UL. IMATRA - II. ETAPA

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť kliknite na tlačidlo "Prejsť na eZakazky".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predloženie ponuky - 45179-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  PD Imatra II etapa Príloha 
  Príloha č. VII Čestné prehlásenie o aplikácia soc. aspektu Príloha 
  Príloha č. VI Krycí list ponuky Príloha 
  Príloha č. IV Vyhlásenie uchádzača ku konfliktu záujmov a o nezávislom stanovaní ponuky Príloha 
  Príloha č. III Vyhlásenie uchádzača o podmienkach súťaže Príloha 
  Príloha č. II Navrh na plnenie kriterii Príloha 
  Príloha č. I Návrh zmluvy o dielo IMATRA Príloha 
  Súťažné podklady - REKONŠTRUKCIA MESTSKEJ KOMUNIKÁCIE UL. I Súťažné podklady 


 Prechod do systému eZakazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete do systému eZakazky, kde sa môžete zákazky zúčastniť.