Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica - Didaktické pomôcky

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť kliknite na tlačidlo "Prejsť na eZakazky".

Názov dokumentu
Typ
  oznamenie-15279_-_mst Ostatné dokumenty  
  zverejnenie vestník EU_2021-OJS048-120110-sk Ostatné dokumenty  
  Príloha č.6_Vyhlasenie k vypracovaniu ponuky Príloha 
  Príloha č.5_Suhlas so spracovaním OU Príloha 
  Príloha č.4_Návrh uchádzača na plnenie kritérií Príloha 
  Príloha č.3_Návrh Kúpnej zmluvy Príloha 
  Príloha č.2_Krycí list ponuky Príloha 
  Príloha c.1_Ponuka_Didakticke pomôcky Príloha 
  Súťažné podklady - 007/NLZ/2020 Súťažné podklady 


 Prechod do systému eZakazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete do systému eZakazky, kde sa môžete zákazky zúčastniť.