Zabezpečenie poistných služieb

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť kliknite na tlačidlo "Prejsť na eZakazky".

Názov dokumentu
Typ
  Vysvetlenie č. 2 Vysvetlenie  
  Opravená Príloha č. 9.a. k RD časť I. Príloha 
  Opravená Príloha č. 4.c.1 k RD pre časť II. Príloha 
  Opravená Príloha č. 4.b.1. k RD časť II. Príloha 
  Opravená Príloha č. 4.a.1 k RD pre časť II. Príloha 
  Vysvetlenie č. 1 Vysvetlenie  
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 34844-MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 29/PRO/2020 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Príloha č. 8 k RD Tabuľka PZP Príloha 
  Príloha č. 7 k RD Zoznam nákl. MV Príloha 
  Príloha č. 6 k RD Zoznam osobných MV Príloha 
  Príloha č. 13 k RD Zoznam organizácií majetok Príloha 
  Príloha č. 5 k RD Zoznam organizácií MV Príloha 
  Príloha č. 4.c.1. k RD PZ Úraz Príloha 
  Príloha č. 4.b.2. k RD Zoznam MV pre PZP Príloha 
  Príloha č. 4.b.1. k RD PZ pre PZP Príloha 
  Príloha č. 4.a.2. k RD Zoznam MV pre HP Príloha 
  Príloha č. 4.a.1 k RD PZ pre HP Príloha 
  Príloha č. 1 k RD MV ročné sadzby Príloha 
  Príloha č. 6 k SP RD MV s prílohami Príloha 
  Príloha č. 12 k RD Tabuľka na určenie poistných súm Príloha 
  Príloha č. 11 k RD Tabuľka pre poistenie cintorínov Príloha 
  Príloha č. 10 k RD Zoznam NM a HM Príloha 
  Príloha č. 9.a.a1 k RD Zoznam majetku vzorové tlačivo Príloha 
  Príloha č. 9.a. k RD PZ pre poistenie majetok Príloha 
  Príloha č. 1 k RD majetok Ročné sadzby Príloha 
  Príloha č. 5 k SP RD majetok s prílohami Príloha 
  Príloha č. 4 k SP JED Príloha 
  Príloha č. 3 k SP Škodovosť MV Príloha 
  Príloha č. 2 k SP Škodovosť majetok Príloha 
  Príloha č. 1 k SP Zoznam verejných obstarávateľov pristupujúcich k VO Príloha 
  Súťažné podklady - 29/PRO/2020 Súťažné podklady 


 Prechod do systému eZakazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete do systému eZakazky, kde sa môžete zákazky zúčastniť.