Vytvorenie webového sídla mesta Zvolen

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť kliknite na tlačidlo "Prejsť na eZakazky".

Názov dokumentu
Typ
  Príloha č. 6 Vzor Vyhlásenia o vytvorení skupiny a plná moc Príloha 
  Priloha č. 5 Vzor referencie _ zoznam zákaziek Príloha 
  Príloha č. 4 Čestné prehlásenie uchádzača Príloha 
  Príloha č. 3 Návrh na plnenie kritérií Príloha 
  Príloha č. 2 Krycí list ponuky Príloha 
  Príloha č. 1 Návrh Zmluvy o dielo a licenčná zmluva Príloha 
  Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Vytvorenie webového sídla mesta Zvolen Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu  


 Prechod do systému eZakazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete do systému eZakazky, kde sa môžete zákazky zúčastniť.