„Rekonštrukcia laboratórií Centra Interdisciplinárnych biovied – Laboratória Katedry biofyziky“.

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť kliknite na tlačidlo "Prejsť na eZakazky".

Názov dokumentu
Typ
  Ostatné dokumenty - 34502 Ostatné dokumenty  
  Vysvetlenie - 34502 Vysvetlenie  
  Príloha č. 3 ZoD_stavPreace Jese5-suterenBF_MK+DC Príloha 
  príloha č.2 cestne_vyhlasenie_o_neulozeni_zakazu Príloha 
  Príloha č. 1 Výkaz výmer - Rekonstrukcia laboratorii C entra Interdisciplinárnych biovied - Laboratória Katedry biofyziky Príloha 
  Výzva na predkladanie ponúk Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu  


 Prechod do systému eZakazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete do systému eZakazky, kde sa môžete zákazky zúčastniť.