Prevádzka pohrebísk v meste Považská Bystrica

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť kliknite na tlačidlo "Prejsť na eZakazky".

Názov dokumentu
Typ
  Súťažné podklady - 43373-WYS Súťažné podklady 
  Oprava výzvy na predkladanie ponúk zo dna 20.11.2020 - 43373-WYS Výzva na predloženie ponuky 
  Výzva na predloženie ponuky - 43373-WYS Výzva na predloženie ponuky 


 Prechod do systému eZakazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie prejdete do systému eZakazky, kde sa môžete zákazky zúčastniť.