Rekonštrukcia a vyregulovanie kúrenia - vetva dielne